برد هوشمند لمسی پروگرس

بردهای هوشمند چند لمسی پروگرس

نرم افزار محتواساز فارسی
مقاوم و مستقیم

دیتا پروژکتور epson eb-x11

ویدئو / دیتا پروژكتور Epson EB-X11

قابلیت خواندن حافظه USB
شدت روشنایی: 2600 ANSI
نسبت كنتراست: 3000:1

برد هوشمند پرومیتین

 برد هوشمند پرومیتین